Numer postępowania: DOK/3410/1/2018
Przedmiot postępowania: Zapytanie ofertowe pt.: Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowej na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, promującej Targowisko Zieleniak .
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 08-01-2018 14:00
Termin otwarcia ofert: 08-01-2018 14:00

Załączniki

Opis kampania reklamowa 1- 2018

Wynik postępowania

Protokół postępowania