Numer postępowania: DOK 3411/1/2018
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, tj. Targowiska Banacha, Targowiska Mołdawska oraz Targowiska Zieleniak
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 05-02-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 05-02-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki nr 1-9 Sprostowanie Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ceny - poprawiony Odpowiedź na pytanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty