Numer postępowania: DOK/3410/3/2018
Przedmiot postępowania: Zapytanie ofertowe pt.: Remont podłóg w 6 lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-02-2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 09-02-2018 12:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe - DOK-3410-3-2018

Wynik postępowania

Protokół postępowania - DOK 3410-10-2018