Numer postępowania: DOK/3411/2/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 56,75 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 91,53 m2 część III – 2 lokale o powierzchni 68,36 m2 część IV - 1 lokal o powierzchni 60,60 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-02-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 23-02-2018 11:00

Załączniki

SIWZ DOK3411-2-2018 Ogłoszenie Odpowiedź na pytania Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni  56,75 m2

część II – 2 lokale o powierzchni  91,53 m2

część III – 2 lokale o powierzchni 68,36 m2

część IV – 1 lokal o powierzchni 60,60 m2

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz I III IV Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz II