Numer postępowania: DOK 3410/5/2018
Przedmiot postępowania: Wykonanie kontroli okresowej instalacji elektrycznych na targowiskach: "Banacha" przy ul. Grójeckiej 95 i "Mołdawska" przy ul. Mołdawskiej 5/7 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 19-02-2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 19-02-2018 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania