Numer postępowania: DOK 3411/3/2018
Przedmiot postępowania: Wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych, terenach zewnętrznych oraz ciągach pieszych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach: - część I – wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych - część II – wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-03-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 16-03-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki 1-8 do SIWZ Odpowiedź na pytanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty