Numer postępowania: DOK/3411/4/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 70,10 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 78,09 m2 część III – 1 lokal o powierzchni 43,60 m2 część IV - 2 lokale o powierzchni 57,11 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-03-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 23-03-2018 11:00

Załączniki

SIWZ DOK-3411-4-2018 Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 70,10 m2

część II – 2 lokale o powierzchni 78,09 m2

część III – 1 lokal o powierzchni 43,60 m2

część IV – 2 lokale o powierzchni 57,11 m2

 

Wynik postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz I Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty