Numer postępowania: DOK 3411/6/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 70,61 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 63,38 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-04-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 04-04-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki 1-6 Załaczniki Nr 7-8 do SIWZ STWIORB + przedmiary Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania w części I Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty