Numer postępowania: DOK/3411/5/2018
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji w 4 częściach: Część I – wykonanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych Część II – wykonanie ekspertyzy technicznej stanu stropu w lokalu przy ul. Nieborowskiej 15 Część III – wykonanie 2 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych Część IV – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany c.o., doposażenia w c.w.u. budynku przy ul. Joteyki 4, i wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Węgierskiej 1A.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-04-2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 06-04-2018 11:30

Załączniki

Zmieniona tresc SIWZ Zmiana ogłoszenia ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Opracowanie dokumentacji w 4 częściach:

Część I – wykonanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Część II – wykonanie  ekspertyzy technicznej stanu stropu w lokalu przy

  1. Nieborowskiej 15

Część III – wykonanie 2 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych

Część IV – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany c.o., doposażenia w c.w.u. budynku przy ul. Joteyki 4, i wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Węgierskiej 1A.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty