Numer postępowania: DOK/3411/7/2018
Przedmiot postępowania: Nasadzenia roślin (okrywowych), żywopłotów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-04-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 06-04-2018 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty