Numer postępowania: DOK/3411/8/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 69,10 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 40,79 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 19-04-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 19-04-2018 11:00

Załączniki

SIWZ DOK-3411-8-2018 Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 69,10 m2

część II – 2 lokale o powierzchni 40,79 m2

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty