Numer postępowania: DOK 3411/10/2018
Przedmiot postępowania: Budowa przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w budynku przy ul. Węgierskiej 1a w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 26-04-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 26-04-2018 10:30

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Technologia i automatyka węzła cieplnego Adaptacja pomieszczenia Przyłącze sieci ciepłowniczej Instalacje elektryczne węzła Demontaż węzła cieplnego sprostowanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty