Ogłoszenie konkursu na najem garażowych lokali użytkowych

W załączeniu przedstawiamy ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota o konkursie na najem garażowych lokali użytkowychOGŁOSZENIE O KONKURSACH OFERT NA NAJEM GARAŻOWYCH LOKALI UZYTKOWYCH NA OKRES DO 3 LAT Regulamin 15.03.2018 scan wzór umowy najmu Zakres i tryb pracy komisji konkursowej zał 2 oferta na najem garażu zał. 8 załącznik do oferty- oświadczenie współmałżonka oferenta