Ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych

W załączeniu przedstawiamy ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota o konkursie na najem lokali użytkowychOGŁOSZENIE O KONKURSACH OFERT NA NAJEM LOKALI UZYTKOWYCH NA OKRES OD 3 LAT Regulamin 15.03.2018 scan Umowa- lok użytkowy Zakres i tryb pracy komisji konkursowej zał 1 oferta na najem lokal użytkowego zał. 8 załącznik do oferty -oświadczenie współmałżonka