Numer postępowania: DOK/3411/14/2018
Przedmiot postępowania: Remont 2 lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 11-05-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 11-05-2018 11:00

Załączniki

SIWZ-DOK-3411-14-2018 Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Remont 2 lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty