Numer postępowania: DOK/3411/15/2018
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany istniejących utwardzeń terenu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-05-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 09-05-2018 11:00

Załączniki

SIWZ ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany istniejących utwardzeń terenu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty