Numer postępowania: DOK 3411/9/2018
Przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż płotków ogrodzeniowych (tzw. warszawskich)
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 11-05-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 11-05-2018 10:30

Załączniki

SIWZ + Załączniki 1-6 Załącznik Nr 9 - Plan sytuacyjny Załacznik Nr 8 do SIWZ -Przedmiar Załacznik Nr 7 -STWiOR Odpowiedź na pytanie Płotki ogrodzeniowe - fragment Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty