Numer postępowania: DOK 3410/14/2018
Przedmiot postępowania: Rozbiórka obiektu budowlanego (budynku) przy ul. Bohaterów Września 21 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-05-2018 15:00
Termin otwarcia ofert: 16-05-2018 15:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe - rozbiórka budynku Przedmiar STWiORB - rozbiórka BW 21

Wynik postępowania

Protokół postępowania