Numer postępowania: DOK/3411/16/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 66,91 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 42,13 m2 część III - 2 lokale o powierzchni 79,50 m2 część IV - 1 lokal o powierzchni 40,33 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-05-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 24-05-2018 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu części I i III postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty