Numer postępowania: DOK 3411/17/2018
Przedmiot postępowania: Budowa węzła cieplnego z wykonaniem instalacji c.w.u., c.o. oraz przyłączem do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 27 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-05-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 30-05-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 STWiOR ZAł. 7 Przedmiary Zał. 8 Projekt TiA Zał. 9-1 Projekt węz. el. Zał. 9-2 Projekt rem.pom. Zał. 9-3 Projekt przyłącze Zał. 9-4 Projekt c.w.u. Zał. 9-5 Projekt c.o. Zał. 9-6 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty