Numer postępowania: DOK 3411/18/2018
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) wykonania dodatkowego wodomierza na istniejącym przyłączu wodociągowym do budynku przy ul. Przemyskiej 18 2) wykonania rozbudowy węzła cieplnego w budynku przy ul. Przemyskiej 18
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 28-05-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 28-05-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-8 Odpowiedź na pytanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty