Numer postępowania: DOK 3411/19/2018
Przedmiot postępowania: Remont skarpy wraz z murkiem oporowym przy ul. Filtrowej 62 w Warszawie – I etap
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 12-06-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 12-06-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenei o zamówieniu SIWZ + załaczniki 1-8 Załącznik Nr 9 do SIWZ - Dok. proj.

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania