Numer postępowania: DOK/3411/20/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana nawierzchni chodników oraz drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Siewierskiej 6 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 13-06-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 13-06-2018 11:00

Załączniki

SIWZ DOK3411-20-2018 Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty