Numer postępowania: DOK 3411/21/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana istniejących utwardzeń terenu oraz wykonanie placu zabaw na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 14-06-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 14-06-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki 1-6 Załącznik Nr 7 do SIWZ - STWiOR Zał. Nr 8 doSIWZ Przedmiary Zał. Nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania