Numer postępowania: DOK 3411/23/2018
Przedmiot postępowania: Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wieży kalistenicznej z ławeczką i drążkami
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 20-06-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 20-06-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-7

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania