Numer postępowania: DOK/3411/22/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana istniejących utwardzeń terenu oraz wykonanie nowych z uwzględnieniem roślinności przy Al. Jerozolimskich 147 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-06-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 20-06-2018 11:00

Załączniki

SIWZ DOK-3411-22-2018 Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Wymiana istniejących utwardzeń terenu oraz wykonanie nowych z uwzględnieniem roślinności przy Al. Jerozolimskich 147 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty