Numer postępowania: DOK/3411/24/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 136,97 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 57,36 m2 część III - 2 lokale o powierzchni 77,64 m2 część IV - 2 lokal o powierzchni 50,15 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 21-06-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 21-06-2018 11:00

Załączniki

SIWZ-DOK-3411-24-2018 Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 136,97 m2

część II – 2 lokale o powierzchni 57,36 m2

część III – 2 lokale o powierzchni 77,64 m2

część IV – 2 lokal o powierzchni 50,15 m2

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania w czesci I Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz III i IV Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz II