Numer postępowania: DOK 3411/25/2018
Przedmiot postępowania: Przebudowa i remont wydzielonej części budynku przy ul. Przemyskiej 18 w Warszawie ze zmianą sposobu użytkowania
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 29-06-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 29-06-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Zał. 1-6 Zał. NR 7 do SIWZ - STWiORB Zał. Nr 8 so SIWZ Przedmiary Zał. Nr 9 do SIWZ Dok. projekt.

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania