Numer postępowania: DOk/3411/27/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 68,17 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 65,24 m2 część III - 2 lokale o powierzchni 49,88 m2 część IV - 1 lokal o powierzchni 25,34 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 12-07-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 12-07-2018 11:00

Załączniki

SIWZ DOK-3411-27-2018 Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 68,17 m2

część II – 2 lokale o powierzchni 65,24 m2

część III – 2 lokale o powierzchni 49,88 m2

część IV – 1 lokal o powierzchni 25,34 m2

Wynik postępowania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania