Numer postępowania: DOK/3411/28/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana c.o. oraz doposażenie w c.w.u. budynku mieszkalnego przy ul. Joteyki 4 w Warszawie.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 18-07-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 18-07-2018 11:00

Załączniki

SIWZ ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty