Numer postępowania: DOK/3411/29/208
Przedmiot postępowania: Przebudowa i remont wydzielonej części budynku przy ul. Przemyskiej 18 w Warszawie ze zmianą sposobu użytkowania.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 19-07-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 19-07-2018 11:00

Załączniki

Ogłoszenie SIWZ Zał. Nr 9 do SIWZ Dok. projekt.

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania