Numer postępowania: DOK/3411/31/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana istniejących utwardzeń terenu oraz wykonanie placu zabaw na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 24-07-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 24-07-2018 11:00

Załączniki

SIWZ Zał. Nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa ogłoszenie Odpowiedzi na pytania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania DOK 3411-31-2018