Numer postępowania: DOK 3411/32/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana istniejących utwardzeń terenu oraz budowa placu zabaw przy ul. Skorochód – Majewskiego 26 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 26-07-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 26-07-2018 10:30

Załączniki

SIWZ + Załączniki 1-6 Załącznik Nr 7 do SIWZ -STWiOR Załącznik Nr 8 do SIWZ - Przedmiary Załacznik Nr 9 do SIWZ Dokument. proj.-wyk. Ogłoszenie o zamówieniu Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty