Numer postępowania: DOK 3410/15/2018
Przedmiot postępowania: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Kaliskiej 9 w Warszawie wraz z podaniem robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 13-07-2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 13-07-2018 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Informacja o przesunięciu terminu składania ofert Odpowiedzi na pytania Projekt umowy - ekspertyza

Wynik postępowania

Protokół postępowania - ekspertyza