Numer postępowania: DOK 3411/33/2018
Przedmiot postępowania: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Radomskiej 5/7 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 27-07-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 27-07-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 Załącznik Nr 7 do SIWZ - STWiORB Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 9 do SIWZ - RPW

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania