Numer postępowania: DOK 3411/34/2018
Przedmiot postępowania: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowiska Banacha i Targowiska Zastępczego
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-07-2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 30-07-2018 12:30

Załączniki

SIWZ + Załączniki 1-6 Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty