Numer postępowania: DOK/3411/35/2018
Przedmiot postępowania: Przebudowa i remont wydzielonej części budynku przy ul. Przemyskiej 18 w Warszawie ze zmianą sposobu użytkowania
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 08-08-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 25-08-2018 11:00

Załączniki

SIWZ Zał. Nr 9 do SIWZ Dok. projekt. Ogłoszenie

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania