Numer postępowania: DOK/3411/36/2018
Przedmiot postępowania: Remont skarpy wraz z murkiem oporowym przy ul. Filtrowej 62 w Warszawie – I etap
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 09-08-2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 09-08-2018 11:30

Załączniki

SIWZ Załącznik Nr 9 do SIWZ - Dok. proj. Ogłoszenie o zamówieniu

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania