Numer postępowania: DOK 3411/38/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana istniejących utwardzeń terenu przy ul. Grójeckiej 116 oraz wykonanie placu zabaw przy ul. Grójeckiej 116 i Skarżyńskiego 7,9,11 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 17-08-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 17-08-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załaczniki 1-8 Zał. Nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania DOK 3411-38-2018