Numer postępowania: DOK 3410/16/2018
Przedmiot postępowania: Remont instalacji elektrycznej w obiektach: 1) Targowisko Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97 – dotyczy rozdzielnicy RGNN i linii zasilających 2) Targowisko Mołdawska przy ul. Mołdawskiej – dotyczy rozdzielnicy RGNN
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 08-08-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 08-08-2018 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe + załaczniki Przedmiary

Wynik postępowania

Informacja o unieważniniu postępowania