Numer postępowania: DOK 3411/39/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 81,34 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 83,11 m2 część III - 2 lokale o powierzchni 52,00 m2 część IV - 2 lokale o powierzchni 70,40 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 22-08-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 22-08-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Załączniki Nr 7-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważn. post. cz. I i IV Informacja o wyborze najk. oferty w cz. II i III