Numer postępowania: DOK/3410/18/2018
Przedmiot postępowania: Remont instalacji elektrycznej w obiektach: 1) Targowisko Banacha przy ul. Grójeckiej 97 – dotyczy rozdzielnicy RGNN i linii zasilających 2) Targowisko Mołdawska przy ul. Mołdawskiej – dotyczy rozdzielnicy RGNN
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 22-08-2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 22-08-2018 12:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe DOK3410-18-2018

Wynik postępowania

Protokół postępowania