Numer postępowania: DOK/3411/42/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana istniejących utwardzeń terenu przy ul. Grójeckiej 116 oraz wykonanie placu zabaw przy ul. Grójeckiej 116 i Skarżyńskiego 7,9,11 w Warszawie.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-09-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 06-09-2018 11:00

Załączniki

SIWZ + zal. 1-8 Zał. Nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa Ogloszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wymiana istniejących utwardzeń terenu przy ul. Grójeckiej 116 oraz wykonanie placu zabaw przy ul. Grójeckiej 116 i Skarżyńskiego 7,9,11 w Warszawie.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty