Ogłoszenie o konkursie na najem do 3 lat garażowych lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota

W załączeniu przedstawiamy ogłoszenie o konkursie na najem do 3 lat garażowych lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota.Oferta na najem garażu Ogłoszenie o konkursach ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat Regulamin Konkursowy na najem lokali uzytkowych i garaży wzór umowy najmu Zakres i tryb pracy komisji konkursowej zał. 8 załącznik do oferty