Ogłoszenie o konkursie na najem do 3 lat lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota

W załączeniu przedstawiamy ogłoszenie o konkursie na najem do 3 lat lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy OchotaOferta na najem lokalu uzytkowego doc Ogłoszenie o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat Regulamin Konkursowy na najem lokali uzytkowych i garaży Wzór umowy na lokal użytkowy Zakres i tryb pracy komisji konkursowej zał. 8 załącznik do oferty - oświadczenie współmałżonka