Numer postępowania: DOK/3411/43/2018
Przedmiot postępowania: Remont wydzielonej części budynku przy ul. Przemyskiej 18 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-09-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 07-09-2018 11:00

Załączniki

SIWZ + zal 1-8 Zał. Nr 9 do SIWZ Dok. projekt. Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Remont wydzielonej części budynku przy ul. Przemyskiej 18 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty