Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu usługowego TZI/p na okres do 3 lat usytuowanego  na terenie Hali Zieleniak Grójecka 97.

W załączeniu przedstawiamy Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu usługowego TZI/p na okres do 3 lat usytuowanego  na terenie Hali Zieleniak Grójecka 97.Druk oferty Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursowy Wykaz lokali Wzór umowy Zakres i tryb pracy komisji konkursowej Załącznik do umowy najmu-ogólne warunki zawierania umów dzierżawy najmu na Targowisku Zieleniak Załączniki do oferty na najem lokali usługowych