Numer postępowania: DOK 3411/45/2018
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych na działce nr 42 w obrębie 20313 przy ul. Geodetów 2 / Grójecka 130
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 10-09-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 10-09-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-8

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania