Numer postępowania: DOK 3410/46/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana istniejących utwardzeń terenu przy ul. Kaliskiej 24 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 03-10-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 03-10-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-8 Załącznik Nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy Załacznik Nr 10 do SIWZ - Mapka odpowiedź na pytanie ZAłacznik Nr 8 - przedmiary Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty