Numer postępowania: DOK/3411/47/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 53,36 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 37,15 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-10-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 16-10-2018 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 53,36 m2

część II – 1 lokal o powierzchni 37,15 m2

 

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty